• Rezanie laserom

  Delenie materiálu vykonávame na najmodernejšom, počítačom riadenom laserovom stroji pod typovým označením TruLaser 3030 fiber

 • AKCIA

  Pri každej zrealizovanej objednávke
  rúško ako darček.

 • Rezanie vodným lúčom

  Vysoko presná technológia s možnosťou dosahovania vysokej kvality rezného povrchu, pričom sú tu kladené zvýšené nároky na krytie jednotlivých častí proti erozívnym účinkom vody a brusným účinkom abrazíva.

 • AKCIA

  Pri každej zrealizovanej objednávke
  rúško ako darček.

 • 3D tlač

  3D tlačiareň Dimension SST (Soluble Support Technology) je zariadenie určené pre rýchlu výrobu pevných a presných prototypových modelov.

 • AKCIA

  Pri každej zrealizovanej objednávke
  rúško ako darček.

 • Ohraňovanie a ohýbanie

  Moderný CNC ohraňovací lis TruBend 5085 nám umožňuje zefektívňovať výrobný proces a dosahovať kvalitné výrobky‏

 • AKCIA

  Pri každej zrealizovanej objednávke
  rúško ako darček.

 • Lisovanie matíc

  Hydraulický lisovací stroj LEA-50 je výkonné zariadenie osadené moderným systémom, ktorý zabezpečuje požadovaný stály tlak počas celého procesu lisovania.

 • AKCIA

  Pri každej zrealizovanej objednávke
  rúško ako darček.

 • Bodové zváranie

  Bodové zváranie je určené pre menšie série, prípadne stredne veľkú sériovú výrobu, hlavne na zváranie ocelí.

 • AKCIA

  Pri každej zrealizovanej objednávke
  rúško ako darček.

 • Strihanie

  H-0435 je výkonné zariadenie osadené moderným systémom, ktorý zabezpečuje hlavne strihanie železných komponentov.

 • AKCIA

  Pri každej zrealizovanej objednávke
  rúško ako darček.

 • Povrchové úpravy

  Zabezpečujeme povrchové úpravy materiálu:
  Zinkovanie
  Lakovanie
  Pieskovanie
  Profesionálne popisovanie štítkov...

 • AKCIA

  Pri každej zrealizovanej objednávke
  rúško ako darček.

Technology

Material cutting is performed on the machine TruLaser 3030 fiber

TruLaser 3030 fiber is impressive with its  high flexibility and reliability. It efficiently cuts with oxygen, nitrogen or air mainly structural steel with the thickness up to 20mm.

 

TruLaser 3030 fiber is impressive with its high flexibility and reliability. It efficiently cuts  with air mainly structural steel with all possible tin plate thickness.

Cutting by the water jet is performed on the most modern, computer controlled machine with the type reference AquaCut.

AquaCut machine is designed for cutting of the metal and non metal materials by high pressure water jet. It is high-precision technology with the achievement of high quality of cutting surface, and there are increased demands to cover particular parts against  erosive effects of water and abrasive effects of abrasives.

3D printer Dimension SST 1200es Series

3D printer Dimension SST (Soluble Support Technology) is a device designed for fast and accurate production of solid and accurate prototype models. By applying and joining materials in layers it is possible to produce a model of very complicated shape with holes, and very thin walls or the whole contruction console.  Dimension SST can cheaply produce models without professional service and special workplace equipment.

Press-braking and bending

Our company owns modern CNC press-brake TRUMPF TruBend 5085. This technology enables us to be the production process more efficient and put on market products of the highest quality.

Hydraulic pressing machine LEA-50

Hydraulic pressing machine LEA-50 is a powerful device equipped with the most modern system, that provides desired constant  pressure during the whole process of pressing.  It is intended for pressing of special connecting elements (nuts, studs, screws etc.) into the thin tin metal plates or printed circuit boards.

Point welding

Welds are performed by resistance welding machine of simple design, itended for small production series or a medium-sized series production, mainly for welding steels.

Cutting

H-0435 is a powerful device equipped with a modern system, that provides cutting of mainly metal components.  Independent hydraulic pressure allows  holding the lower part by the  synchonized blade, what is ensuring, that item with that is worked, is at the moment of cutting securely fixed.

Surface material modification

We provide surface material modifications: Zinc plating , Varnishing, Sanding, professional labeling.

PREČO SME VÝNIMOČNÍ:

Certifikáty kvality

Dôkazom našej kvality a profesionality sú certifikáty, ktoré vlastníme.

ISO 9001:2008
Systém manažérstva
kvality (SMK)
Certifikáty kvality

Využívame SW Solidworks

Pre čo najväčšiu kvalitu technického riešenia využívame software SolidWorks. Využívame SW Solidworks

Kde nás nájdete

MOLPIR, s.r.o, Hrachová 30
821 05 Bratislava, Slovenská republika Kde nás nájdete

Naši spokojní klienti:

Všetky referencie

Škoda Tatra Funtoro Borcad Irizar